Gambar lupa-berdzikir-kepada-allah-swt-0324.jpeg

Ada seorang lelaki yang hidup selama tiga puluh tahun tanpa pernah sedikit pun berzikir kepada Allah swt. 

Para malaikat pun berkata kepada Allah. “Wahai Tuhan : kami, hamba-Mu, si Fulan itu, sama sekali tidak pernah berzikir kepada-Mu.” 

Allah swt. berfirman, “Dia tidak mau berzikir mengingat-Ku karena dia selalu berada dalam limpahan nikmat-Ku. Jika saja dia tertimpa petaka, dia pasti akan berzikir dan ingat kepada-Ku.” 

Allah swt. lalu memerintahkan Jibril untuk menghentikan salah satu urat nadinya. Jibril pun melakukan itu. 

Benar saja, lelaki itu lantas berseru, "Allah, Allah." 

Allah swt. pun berfirman, "Ya, hamba-Ku. Engkau di mana saja selama ini?”
Sumber, kitab An-Nawadir karya Syekh Al-Qalyubi